Att skriva en bok

Japp, jag har börjat att skriva på en bok.
Det hela startade med att jag för något år sedan hade en detaljerad dröm som jag fram tills nu inte har kunnat släppa. Jag har tidigare påbörjat två olika böcker, men dödat skrivlusten genom att skapa alla ramar och förutsättningar för bokens handling, karaktärer, värld och magiska system innan jag påbörjat själva skrivandet. När allt redan var bestämt, förlorade jag lusten till berättelsen. Den här gången bestämde jag mig för att börja från andra hållet. Att bara skriva. Jag har läst väldigt många författartips om just detta, om vikten av att bara börja skriva för att komma framåt i skrivprocessen. Jag hade innan inte riktigt förstått vikten av detta, men när jag väl började skriva på denna nya bok (baserad på min dröm) så började historien växa fram av sig själv. Jag vet fortfarande inte alls vart handlingen är på väg, vilka karaktärerna egentligen är, vad som kommer att hända dem eller hur deras relationer är till varandra, då jag är i ett väldigt tidigt stadie i mitt skrivande. Jag har nu skrivit ett par scener (händelser) som jag vet att jag vill ska hända och av dessa scener har det börjat utkristallisera sig en slags värld och historia, även om jag inte har en aning om vart den är på väg. Jag har mina idéer, men dessa är jag redo att skrota i vilken sekund som helst i förmån för en bättre idé. En av scenerna har jag tillexempel skrivit på två helt olika sätt, för att det första händelseförloppet inte kändes riktigt rätt. Scenerna har helt växt fram under skrivandet av dem. Jag har börjat med en enkel idé, tex: X räddar karaktär Y från Z. Sen har jag bara börjat skriva. Varje scen har sen gett upphov till nya möjliga scener.

Jag har inte sammankopplat dessa skriva scener ännu och troligtvis kommer de att behöva förändras drastiskt så snart jag har börjat hitta den röda tråden genom berättelsen. Men det är en början och jag känner mig väldigt inspirerad av detta sätt att komma framåt i skrivandet. Jag är själv väldigt nyfiken på vad som kommer att hända i boken. Det känns som att jag själv får läsa en bok och följa med på resan, även om allt ska skapas i mitt egna huvud. Både skapa och att samtidigt få känslan av att själv läsa. Den bästa av två världar?

En annan viktig del av skrivandet har varit att bara skriva det som kommer till huvudet, utan att lägga någon som helst prestige i detta. Sedan har jag gått tillbaka och ändrat i meningar och lagt till vissa repliker när jag får en känsla för något, men med vetskapen om att jag kommer att gå tillbaka till den här scenen vid ett senare tillfälle och redigera. I mitt första utkast har jag inte tagit med så mycket beskrivande ord, utan har skapat en ganska rakt-på-handling, med vissa utsvävningar när det kommer till specifika upplevelser som har varit viktiga för mig själv att skriva ner för att förstå.

Jag vet inte när boken kommer att bli färdig, eller om den ens kommer att bli det. Jag har raderat all form av press på mig själv i att leverera och försöker istället att skriva på lust. Det är framförallt viktigt i detta tidiga skede. Det kommer sannolikt ett tillfälle senare i processen, då det blir mer av ett jobb att redigera och färdigställa kapitlen. Där det handlar om att ha disciplin. Därför försöker jag nu att anamma lusten. Oavsett om den blir färdig i slutändan eller ej, så har den här processen lärt mig otroligt mycket om mitt eget skrivande. Jag trodde att jag var en sådan som gynnades av att veta alla förutsättningar och ramar innan själva skrivandet, vilket är på det sätt jag oftast skrivit mina akademiska texter. Detta sätt att skriva på är helt enkelt en ny upplevelse för mig.

Jag är iallafall hoppfull och väldigt exalterad över att skriva denna bok. Jag kommer säkerligen att göra uppdateringar här längs vägen. Men som en liten teaser har jag lagt upp en inspirationsbild som jag har haft med mig i skrivandet av vissa scener..

/ Bokmästarinnan