Att starta en bokhandel, dömt att misslyckas?

Jag går i funderingarna att starta en bokhandel, med en ganska smal inriktning men med ett stort utbud, men är väldigt osäker på om detta är helt dömt att misslyckas då jag har en bild av att de flesta köper sina böcker över internet. Så, jag skulle gärna vilja veta, hur införskaffar du dina böcker i huvudsak? Vore super om du kan hjälpa mig att få lite klarhet i detta huvudbry.

Välj det/de alternativ som gäller i huvudsak. Skriv gärna också en kommentar om hur ni tänker när ni införskaffar böcker, vad är viktigt (att det ska gå snabbt, att det är billigt, att du kan få rekommendationer, att det finns ett stort utbud att välja ifrån osv)?

Annonser